Д-р Нина Христова, професор по теория и история на изкуството,
Ръководител на катедра "Обща история" в Правно-Историческия факултет на ЮЗУ  "Неофит Рилски"
В момент на лекция по история на изкуството за студенти от специалност "История" в ЮЗУ
ФОНДАЦИЯ "Професор ЙОРДАН ШОПОВ - Фондация на юристите и историците в Р България"